Mediation

Mediation is vergelijkbaar met conflict-hantering of een ruzie tussen twee partijen. Het is het begeleiden van gesprekken om zo tot een compromis proberen te komen naar beide tevredenheid. Een mediator is onpartijdig, of meervoudig partijdig. Dat betekent dat een mediator geen mening geeft. Een mediator zal alle vragen stellen, om de reden van het conflict helder te krijgen en mogelijkheden om het conflict op te lossen.

De belangrijkste taak van een mediator of bemiddelaar is om jullie te begeleiden om samen in gesprek te gaan en te blijven om zo te overleggen welke afspraken er gemaakt dienen te worden die voor jullie beiden goed is. Afspraken die voor nu goed zijn, maar ook op de langere termijn.

De mediator zorgt ervoor dat

  • de wensen van jullie beide duidelijk in kaart worden gebracht.
  • jullie allebei over dezelfde informatie en kennis beschikken.
  • jullie gelijke aandacht krijgen voor jullie standpunten, visie en mogelijke oplossingen.

De mediator begeleidt jullie van het begin tot het eind bij het maken van afspraken die voor de toekomst gelden. Je kan daarbij denken aan het opstellen van een convenant, het maken van ouderschapsplan, de afspraken voor wat betreft alimentatie, het vastleggen van werkafspraken.

Om met een mediator samen te werken, ligt er eerst de vraag of jullie beide bereidt zijn tot mediation, en water bij de wijn te doen. Kunnen jullie nog samen in 1 ruimte zijn, aan tafel zitten en met elkaar praten? En hebben jullie de intentie er samen uit te komen? Belangrijke zaken om te overwegen voordat jullie in mediation gaan.

Ik ben Yaltah Freijters, coach en mediator. Ik werk vanuit een warme, betrokken en open houding, (niks is gek) met een respectvolle, eerlijke en directe manier van communiceren. Alles is bespreekbaar, inclusief de moeilijke en lastige,  alles op tafel, ook de niet fijne zaken. Zo kom je tot mogelijkheden waar je misschien eerder nog niet aan gedacht had.