Betekenis `Rode Draad`

  1. de rode draad in een verhaal of betoog, is het centrale thema, hetgeen waar steeds weer op wordt teruggegrepen.
  2. Een rode draad is een term die slaat op een belangrijk onderdeel van de plot of verhaallijn van een verhaal in een boek, een film of een televisieserie. De rode draad is binnen deze verhaallijn een element dat telkens terugkeert, en dat alle gebeurtenissen binnen de verhaallijn met elkaar verbindt. De rode draad kan iets tastbaars zijn, zoals een voorwerp of een persoon, maar ook iets ontastbaars, zoals een missie die de personages moeten volbrengen.

Bij De Rode Draad coaching & mediation helpen we je ontdekken wat je eigen talenten, kwaliteiten, mening, expertise, visie, missie en waarden zijn, of met andere woorden: wat jouw Rode Draad is (je terugkerende thema) en hoe jij die daadwerkelijk kunt gaan volgen. In de vorm van individuele coaching, groepscaching, mediation, cursussen, trainingen, lezingen, voorstellingen of een workshops. Of dat nu voor grote of kleine mensen is, op scholen of organisaties. Wij geloven dat je het meest blij en gelukkig wordt wanneer je je eigen Rode Draad volgt! Je hebt tenslotte maar één leven, daar kan je dan net zo goed iets fantastisch van maken!